לעילוי נשמת אברהם אבקסיס

בן ימימה

נפטר בתאריך ה בחודש אדר תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אברהם בן ימימה אבקסיס ז"ל.