לעילוי נשמת שמעון דב בן שלמ אומן

בן יקותיאל יהודה

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.