לעילוי נשמת שרה אברהם

בן משה ורבקה מוזס

נפטר בתאריך כה בחודש אלול תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת: שרה אברהם בת משה ורבקה מוזס. נלב"ע כ"ה אלול תשס"ט.