לעילוי נשמת מרדכי אביטן

בן רחל

נפטר בתאריך יד בחודש תמוז תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.