לעילוי נשמת דניאל אבלס

בן עדנה ולסלי

נפטר בתאריך ל בחודש סיון תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אחי דניאל בן עדנה ולסלי טורנברג. נלב"ע ל סיון תשס"ז.