לעילוי נשמת אדמונד יחיא אברהם

בן זרי

נפטר בתאריך יב בחודש שבט תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אדמונד יחיא בן זרי אמסלם. נלב"ע י"ב שבט תשס"ה.