לעילוי נשמת ארלט עידית אברהם

בת מסעודה

נפטרה בתאריך כח בחודש אדר א תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מרת ארלט עידית מעש אמסלם בת מסעודה. נלב"ע כ"ח אדר א תשס"ה.