לעילוי נשמת רפאל ציון אברהם

בן אסתר מנחם

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.