לעילוי נשמת אפרים אברהם

בן דוד

נפטר בתאריך י בחודש אדר א תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי רבי אפרים בן דוד אברהם. נלב"ע י אדר א תשנ"ה. ת.נ.צ.ב.ה