לעילוי נשמת אהרון יעקב אברמוביץ

בן נפתלי

נפטר בתאריך כד בחודש אדר ב תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אחי אהרון יעקב ז"ל, בן נפתלי הרץ אברמוביץ.