לעילוי נשמת רבקה אברמוביץ

בת אהרון

נפטרה בתאריך טו בחודש שבט תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימי: מרת רבקה אברמוביץ בת אהרון ע"ה.