לעילוי נשמת יעקב אריה אברמוביץ

בן משה

נפטר בתאריך ד בחודש אדר ב תשמא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי:יעקב אריה בן משה אברמוביץ ז"ל.