לעילוי נשמת חיים צבי אדלר

בן משה לייזר הכהן

נפטר בתאריך יד בחודש ניסן תשלו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי:חיים צבי בן משה לייזר הכהן ז"ל.