לעילוי נשמת ניסל אדלר

בת אברהם אלתר

נפטרה בתאריך טז בחודש אייר תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימי: ניסל בת אברהם אלתר אדלר ע"ה.