לעילוי נשמת יצחק מנחם אוירבך

בן יעקב שמעון

נפטר בתאריך כ בחודש שבט תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.