לעילוי נשמת צילה אוירבך

בת אריה לייב

נפטרה בתאריך ב בחודש כסלו תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ מרת צילה אוירבך ע"ה בת רבי אריה לייב.