לעילוי נשמת נתן צבי אולך

בן מרדכי

נפטר בתאריך כט בחודש אייר תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת נתן צבי בן מרדכי אולך ז"ל. נלב"ע כ"ט אייר תשס"ט.