לעילוי נשמת שרה מאשה אולך

בת יקותיאל יהודה

נפטרה בתאריך א בחודש כסלו תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ מרת שרה מאשה בת יקותיאל יהודה קליין ז"ל. נלב"ע א כסלו תשס"ז.