לעילוי נשמת שלמה אומן

בן ישראל

נפטר בתאריך יט בחודש סיון תשמב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.