לעילוי נשמת יונה כהן

בן גבריאל מאיר

נפטר בתאריך ט בחודש טבת תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.