לעילוי נשמת קטה אומן (כהן)

בת אליהו

נפטרה בתאריך ד בחודש אלול תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.