לעילוי נשמת הורים ואחים אונגר

בת אליהו

נפטרה בתאריך י בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.