לעילוי נשמת אסתר ברנז

בת זלדה

נפטרה בתאריך כז בחודש כסלו תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אסתר בת זלדה ברנז ז"ל