לעילוי נשמת זהבה זכיה אושה

בת סלחה

נפטרה בתאריך יד בחודש סיון תשכד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ זהבה זכיה בת סלחה אושה ז"ל