לעילוי נשמת אברהם אזולאי

בן עליה

נפטר בתאריך כז בחודש אדר תשלב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האב אברהם בן עליה. נפטר בכ"ז אדר תשל"ב.