לעילוי נשמת רחל בת תמו אזולאי

בן סלחה

נפטר בתאריך יח בחודש אייר תשנא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האם רחל בת חמו. נפטרה בי"ח אייר תשנ"א.