לעילוי נשמת יואל זאב אינטרקט

בן יוסף הלוי

נפטר בתאריך כז בחודש שבט תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.