לעילוי נשמת חיה צביה אלבאום

בת דוד בעריש

נפטרה בתאריך כו בחודש אדר ב תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.