לעילוי נשמת נתן אלבאום

בן שאול הלוי

נפטר בתאריך יז בחודש ניסן תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.