לעילוי נשמת יצחק אלבוים

בן שלמה ורחל

נפטר בתאריך ו בחודש תשרי תשנד

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.