לעילוי נשמת משה אלבז

בן אסתר

נפטר בתאריך יח בחודש שבט תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.