לעילוי נשמת שמעון יוסף בנישו

בן שמחה

נפטר בתאריך א בחודש תמוז תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הסבא שמעון יוסף בן שמחה ז"ל