לעילוי נשמת חנינה אלבז

בת לונה

נפטרה בתאריך כא בחודש אייר תשכד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מרת חנינה בל לונה ע"ה.