לעילוי נשמת יצחק אלהב

בן רוזה

נפטר בתאריך א בחודש אב תשכו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מו"ר אבי יצחק בן רוזה ז"ל. נלב"ע א מנחם אב תשכ"ו.