לעילוי נשמת בועז אלוף

בן שולמית

נפטר בתאריך ח בחודש תמוז תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.