לעילוי נשמת סטלה אלמלאח

בת אסתר כהן

נפטרה בתאריך כה בחודש טבת תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ מרת סטלה אלמלאח ע"ה בת אסתר כהן. נלב"ע כ"ה בטבת תשנ"ו.