לעילוי נשמת שרה אנוש

בת הרב בן ציון

נפטרה בתאריך יא בחודש אב תשסז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי: מרת שרה בת הרב בן ציון יונגר ז"ל. נלב"ע י"א מנחם אב תשס"ז.