לעילוי נשמת חיים אנוש

בן הרב שמחה

נפטר בתאריך יד בחודש אדר ב תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי: חיים בן הרב שמחה אנוש. נלב"ע י"ד אדר ב תשס"ה