לעילוי נשמת יהודה ראובן אסרף

בן שמחה

נפטר בתאריך יח בחודש תשרי תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.