לעילוי נשמת גדליה ארונסון

בן אברהם יצחק

נפטר בתאריך יא בחודש אייר תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.