לעילוי נשמת אהרון דוד ארליך

בן אלטר

נפטר בתאריך כו בחודש אדר ב תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.