לעילוי נשמת יוכבד ארליך

בת יצחק מאיר

נפטרה בתאריך כז בחודש תמוז תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.