לעילוי נשמת לאה ארנברג

בת יצחק מנחם ושיינדל

נפטרה בתאריך ג בחודש ניסן תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי מרת לאה ארנברג בת יצחק מנחם ושיינדל וייס ז"ל. נלב"ע ג ניסן תש"ס.