לעילוי נשמת יוסף מנחם ארנברג

בן יעקב צבי ויכט

נפטר בתאריך יט בחודש כסלו תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי יוסף מנחם בן יעקב צבי ויכט ארנברג ז"ל. נלב"ע י"ט כסלו תשס"ד.