לעילוי נשמת יונה אשלג

בן אברהם וחיה

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אחי: יונה בן רבי אברהם וחיה