לעילוי נשמת אברהם יצחק אשלג

בן גדליהו

נפטר בתאריך יא בחודש שבט תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי: אברהם יצחק בן רבי גדליהו.