לעילוי נשמת יונה חממה בודנהיימר

בן בתיה

נפטר בתאריך ו בחודש אב תשמה

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.