לעילוי נשמת פלה ציפורה בורנשטיין

בת יחיאל דוד

נפטרה בתאריך ה בחודש אב תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ מרת פלה ציפורה בת יחיאל דוד (לבית ויצמן) בורנשטיין ז"ל.