לעילוי נשמת יונה בורנשטיין

בן יעקב יצחק

נפטר בתאריך ב בחודש אב תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.