לעילוי נשמת יוסף בורנשטיין

בן משה

נפטר בתאריך כד בחודש תשרי תשמד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ רבי יוסף בן רבי משה בורנשטיין ז"ל